Mandag var vi på en debatt på Cinemateket i regi av kulturforum. Den het Kvinner og film, og hadde fokus på kvinner i norsk film- og TV-bransje. Debatten ble ledet av Lars Elton, og debattpanelet besto av Sverre Pedersen (leder av Norsk Filmforbund), Vigdis Lian (tidl. direktør for Norsk Filminstitutt m.m.), Vibeke Løkkeberg (filmregissør m.m.), Gjermund S. Eriksen (manusforfatter), Svein Harberg (Høyre, leder av Stortingets familie- og kulturkomite), og Arild Grande (Arbeiderpartiet, medlem av Stortingets familie- og kulturkomité).

Debatten tok for seg mange aspekter av norsk filmpolitikk, men pulsen ble desidert høyest da likestilling i norsk filmbransje kom på banen. Appellene handlet om tema som at kvinner sliter med å få støtte til sine prosjekter, at kvinneandelen er for lav i filmbransjen og da lavest innen spillefilm (filmene med høyest budsjett), og at filmbransjen og TV-bransjen har forskjellige utfordringer når det kommer til likestilling. Vigdis Lian presenterte også statistikker som tilsier at vi i Norge har en høy kvinneprosent i filmbransjen i forhold til andre land, men at prosenten likevel har ligget lavt og relativt stødig på rundt 20% i flere tiår.

Hva som forårsaker kjønnsubalansen i norsk filmbransje finnes det mange tanker om - men at den finnes var de fleste til stedet på møtet klart enige om. Uten at vi skal gå inn i dybden på akkurat det temaet i denne posten kan du lese et notat fra arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved navn "Når menn velger menn og kvinner velger menn" som tar for seg nettopp hvorvidt forskjeller finnes, hva de skyldes og hva som kan gjøres her: http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/AFI/Publikasjoner-AFI/Naar-menn-velger-menn-og-kvinner-velger-menn 

Sverre Pedersen snakket om noen av grunnene til at det er positivt for bransjen å øke andelen kvinner i nøkkelposisjoner. Kvinner har andre måter å fortelle historier på enn menn, og de har også andre historier å fortelle. Kvinnelige filmskapere vil sørge for flere historier og kvinnelige (hoved)karakterer som det kvinnelige publikum kan relatere til. TV-bransjen har i mange år ansett kvinner som et viktig publikum, og brede kanaler (som TVN og TV2) prioriterer ofte innhold rettet mot kvinner ettersom de som seere er mer verdt for annonsører. Med dette i tankene er det ironisk at de fleste TV-serier og kinofilmer produsert i Norge har mannlige hovedkarakterer, og at det i bransjen ansees som et dumt valg å utvikle en krimserie med kvinnelig hovedkarakter i år, hvis det kom ut en krimserie med kvinnelig hovedkarakter i fjor ettersom seere kan synes disse blir for like. Men hvor mange krimserier med mannlig hovedkarakter kommer det ikke ut hvert år? Og fortjener ikke også jenter og kvinner gode karakterer de kan kjenne seg igjen i?

Pedersen debatterte for at filmbransjen i mange år har jobbet med likestilling og gjort forsøk på å jevne ut kjønnsubalansen - men at de sliter med å få det til. De av panelets medlemmer med bakgrunn fra filmbransjen kunne alle gå gode for at politiske tiltak har fungert positivt tidligere, og at det er ønskelig med flere politiske tiltak for å bidra til likestilling i bransjen (disse kan være alt fra kvotering til omstrukturering av støtteordningene som finnes i dag). Både Harberg og Grande sa de gjerne mottar innspill (via deres offisielle mail-adresser) angående både filmmeldingen og situasjonen i bransjen i dag, og filmmeldingen fra 2015 kan du lese her

Det var høyt engasjement på Filmens hus også etter debatten, og vi møtte mange kule, unge kvinner fra bransjen. I det siste har det dukket opp flere arenaer for kvinner både i kultur- og mediebransjen til å dele erfaringer, komme i kontakt med hverandre og opprette samarbeid, og vi har tro på at denne trenden av kvinner som hjelper hverandre opp og frem er veien å gå. 

Vi er glade for å se at det er mange unge og lovende kvinner både i bransjen vår og ellers i kulturlivet. En av grunnene til at vi startet Revers Produksjon var nettopp for å kunne hjelpe andre kvinner som ønsket å jobbe med film ettersom vi begge vet hvor vanskelig det kan være å komme seg inn i bransjen som kvinne, og spesielt dersom du ikke kjenner noen fra før. Skulle det være noen unge kvinner der ute som kunne tenkte seg enten å få til et samarbeid eller møte med oss -  vi hører gjerne fra deg!

Og som en siste gladnyhet skal Viken filmsenter etter hvert også inkludere Osloregionen, så får vi endelig et filmsenter her i byen også. Det har vi ønsket oss lenge!